Gistelse JoggingClub vzw

Algemene vergadering

Algemene vergadering 2022 ,

 Dit jaar wordt deze vergadering gehouden op zondag 3 april van 9 tot 10u in Zaal Zomerloos te Gistel . Ook dit jaar wordt een ontbijt voorzien .

Alle leden krijgen hiervoor ook een uitnodiging toegestuurd.Deze vergadering staat open voor alle leden, eventuele kandidaturen voor toetreding tot het bestuur moet tegen ten laatste daags voordien worden ingediend.Ook de dienstdoende bestuursleden dienen hun engagement voor het volgende jaar kenbaar te maken tegen ten laatste daags voor de AV, dit kan ook gebeuren op een normale bestuursvergadering.

Als je naar de vergadering komt gelieve een 3 tal dagen voordien je aanwezigheid te bevestigen  .Of de woensdag voordien doorgeven aan iemand van bestuur op de training  kan ook , we weten dan hoeveel ontbijt er moet voorzien worden .